• Čekárna


METODIK PREVENCE V PPP

 

 • spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence rizikového chování a dalšími institucemi a organizacemi, které se zabývají primární i sekundární prevencí rizikového chování (např. školy, KÚ KHK, Magistrát města HK – OSPOD, neziskové organizace v oblasti primární prevence),
 • spolupracuje se školními metodiky prevence, nabízí jim možnost metodických konzultací a supervize,
 • realizuje pravidelná pracovní setkání školních metodiků prevence na úrovni základního a středního stupně vzdělávání, při nichž předává informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci rizikového chování v resortu školství,
 • poskytuje pomoc při tvorbě preventivního programu školy, krizového plánu, atd.,
 • poskytuje poradenskou péči pedagogům i rodičům,
 • informuje o dotačních řízeních MŠMT a Královéhradeckého kraje pro oblast prevence rizikového chování, pomáhá při vypracovávání konkrétních žádostí o dotaci,
 • doporučuje odbornou i populární literaturu, filmy a videonahrávky vhodné pro preventivní výchovu,
 • realizuje mapování vztahů v třídním kolektivu, sociometrická šetření a řešení počátečních projevů šikany,
 • realizuje diskuzně formativní bloky nebo jednorázové přednášky z oblasti primární prevence rizikového chování se skupinami žáků (zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ),
 • realizuje dlouhodobé preventivní programy:
  • 1. stupeň ZŠ:
   • program pro nácvik sociálních dovedností „Kočičí zahrada“,
   • program pro rozvoj zdravého životního stylu „Normální je nekouřit“
  • pro 2. stupeň ZŠ:
   • program protidrogové prevence „Unplugged“.

Rozpis témat jednotlivých programů je možné poskytnout na vyžádání.

 

Pracovní setkání školních metodiků prevence, vzdělávání školních metodiků prevence a okresní metodičky prevence je realizováno za finanční spolupodpory Královéhradeckého kraje a MŠMT

logo Královéhradeckého kraje

 

Kontakt:

Mgr. Jitka Musilová, psycholog, metodik prevence

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.