• Čekárna

 

Další projevy rizikového chování

Alkohol a návykové látky

Záškoláctví

Poruchy příjmu potravy

Sebepoškozování