• Čekárna

 

 

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Ke stažení zde: http://www.msmt.cz/file/38988/  

Ke stažení zde:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-aktualizovalo-metodicke-pomucky-k-reseni-sikany

 

MŠMT aktualizovalo metodické pomůcky k řešení šikany

Praha, 24. března 2016 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá přehledný a ucelený metodický materiál k prevenci a řešení případné šikany ve školách a školských zařízeních. Reaguje tím na vzrůstající počet případů šikany a kyberšikany jak mezi spolužáky, tak směrem k učitelům.

Ministerstvo školství aktualizovalo metodické pomůcky pro školy při řešení šikany. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, konkrétně příloha k šikaně, bude aktualizováno v souladu se zveřejněnými opatřeními v tomto roce a bude rozšířeno například i o téma šikany učitele žákem nebo šikany z důvodu rasového či etnického původu.

„Doposud jsme ve všech doporučeních zapomínali na to, že obětí šikany mohli být i samotní učitelé. Mým hlavním úkolem je proto zajistit bezpečí a respekt na školách učitelkám i učitelům. MŠMT proto připravilo a nyní představuje celou řadu změn v pedagogické, právní i ekonomické podpoře v rámci řešení šikany,“řekla ministryně Valachová.

Kromě uvedených metodických materiálů provede Česká školní inspekce celoplošné tematické šetření na téma výskytu šikany ve školách a školských zařízeních.

„Na základě výsledků šetření pak navrhneme doporučení k úpravě metodických materiálů tak, aby docházelo ke kontinuálnímu zlepšování klimatu ve školách,“řekl k záměru ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Ministerstvo školství dále posílí důraz na realizaci aktivit v oblasti primární prevence, na které posílá ročně z dotačních řízení 20 milionů korun, zvláště na téma šikany a kyberšikany.

Metodické pomůcky k řešení šikany zde:
Opatření
Přehled zařízení
Poznámky k možnostem řešení šikany

Související text – využití právních opatření při řešení problémového chování:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni-problemoveho-chovani