• Čekárna

 

Deficity dílčích funkcí B. Sindelar

  • Základní informace o metodě:

Metoda je použitelná u dětí od poloviny 1. třídy a směrem nahoru není určena žádná hranice (může se provádět i v dospělém věku).

Dílčí funkce nebo dílčí výkony se rozvíjejí již od nejútlejšího věku a u každého jedince jinak. U některých lidí to může být i nerovnoměrně. To znamená, že nejmenší stavební kameny vyšších procesů myšlení jsou nezralé, mnohem méně rozvinuté, než ostatní stavební kameny. Pokud dítě zahájí školní docházku a má některou (nebo i více) z těchto dílčích funkcí oslabenou, může se to projevit výukovými obtížemi či poruchami chování.

Cílem metody je nalézt tyto deficity dílčích funkcí a stanovit individualizovaný, specifický plán nápravy. Před zahájením nácviku je realizována podrobná diagnostika, díky níž je možné zjistit individuální úroveň dílčích funkcí dítěte – záměrně vždy ve srovnání s jeho osobními průměrnými výkony. Sledovány jsou následující oblasti: vizuální diferenciace pozadí a figury, třídění vizuálních podnětů jako funkce analýzy pozornosti a vnímání a vizuální paměť. Podobně se sledují také sluchové funkce. Další subtesty sledují integraci vnímání časového sledu a intermodální paměť ve vizuální a sluchové oblasti. Také se sledují výkony v orientaci v prostoru a vnímání schématu vlastního těla.

Po stanovení oslabené dílčí funkce či funkcí dostávají rodiče domů pracovní listy, které slouží k posílení zjištěných oblastí, které se následně projeví také ve školních výkonech a chování.

 

  • Důležitá pravidla, která je třeba při práci dodržovat:
  1. přejít k dalšímu cvičení teprve tehdy, kdy předcházející cvičení se daří splnit bezchybně a bez pomoci,
  2. cvičit pravidelně, pokud možno denně,
  3. cvičit denně 10 minut, nikdy ne více,
  4. nikdy se na dítě nezlobit, neztrácet odvahu a trpělivost, stále udržovat důvěru dítěte v úspěch a pracovat s radostí.

 

  •  Jak nácvik probíhá:

Rodiče docházejí na pravidelné konzultace do PPP, kdy se řeší průběh práce, případné pokroky, ale také nastalé obtíže. Při změně stavu je možné provést rediagnostiku a práci opět cíleně zaměřit na oblast, kterou je aktuálně potřeba posílit.

  • Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.