• Čekárna

 

Rodičovské edukativní skupiny

  • Kdo skupinu vede:
    • Mgr. Jitka Musilová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Kolik má skupina účastníků: minimálně 4, maximálně 8
  • Jak často se skupina schází: dvouhodinové setkání 1 x za 3 týdny, příp. dle potřeby i za 14 dní
  • Pro koho je skupina určena: pro rodiče, kteří hledají možné cesty pro řešení různých situací v životě dítěte i celé rodiny.  Cílem práce skupiny je podpořit rodiče ve zvládání jejich rodičovské role a pomoci jim nalézat možnosti sebepodpory a hledání vnitřních zdrojů, poskytnout jim podporu a přispět k dobrému fungování vztahu rodič–dítě a k celkovému pocitu spokojenosti v rodinách účastníků.
  • Jak rodičovská edukativní skupina probíhá: jednotlivá setkání mají podobnou strukturu - krátký teoretický výklad, sebezkušenostní blok a skupinová práce, na kterou může navazovat řešení modelových situací i praktických příkladů dle zkušeností rodičů. Důležitou součástí setkání je vzájemné sdílení rodičů, diskuse nad jejich osobními, konkrétními rodinnými situacemi.

  • Příklady probíraných témat: principy efektivního rodičovství, co si nesu z vlastní rodiny,  rozvíjení rodičovské sebedůvěry, povzbuzování a rozvíjení sebedůvěry dítěte, komunikace v rodině, přirozené a logické důsledky a rodinné rady a další.

  • Z čeho při práci vycházíme: Vedení rodičovské edukativní skupiny vychází z teorie A. Adlera. Adler se ve své práci zabýval mimo jiné vlivem rodičů na utváření osobnosti člověka. Tvrdí, že výchovné problémy s dětmi není možné ovlivnit ani trestáním ani poučováním, ale pouze pochopením osobnosti dítěte (Adler, 1999). Pokud chtějí rodiče porozumět chování svého dítěte i sama sebe a podle toho usměrnit své výchovné působení, musí poznat životní kontext, který jednání dítěte řídí.

Upozornění: Nejedná se o skupinovou terapii – není vhodná účast rodičů s již velmi hlubokými problémy, které vyžadují práci rodinného terapeuta, a dále též nemotivovaných rodičů, kteří by byli k účasti nuceni.