• Čekárna


KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Kariérovým poradenstvím se rozumí poradenská služba zaměřená na pomoc při volbě dalšího studia či profese.

Co by mělo předcházet žádosti o poskytnutí této služby v pedagogicko-psychologické poradně a proč?

 • Žádosti o poskytnutí služby kariérového poradenství v PPP by měla předcházet konzultace s třídním učitelem, výchovným poradcem či poradcem pro volbu povolání na škole, kteří:
  • mají přehled o jednotlivých školách a nabízených oborech,
  • mají informace o aktuálním stavu na trhu práce a tím i o možnostech dalšího uplatnění budoucích absolventů jednotlivých škol,
  • jednotlivým zájemcům mohou zprostředkovat individuální konzultaci na Informačním poradenském středisku Úřadu práce (bezplatná služba).

Teprve v případě, že předchozí popisované kroky nevedou k volbě dalšího vzdělávání, je vhodné uvažovat o poskytnutí poradenské služby kariérového poradenství v pedagogicko-psychologické poradně.

 

Základní informace o službě:

Služba je poskytována ve dvou částech – skupinové a individuální.

Ve skupinové části

 • Je zadán zájmový dotazník, osobnostní dotazník a dotazníky stylu učení (vše pouze ve vztahu k volbě dalšího studia).
 • Skupinová část probíhá v dopoledních hodinách, zadávání trvá cca 2 hodiny, maximální počet účastníků ve skupině je 15.
 • Ke skupinové části vyšetření je klient zván písemnou pozvánkou, termíny jsou vypisovány většinou v prosinci, příp. v lednu příslušného kalendářního roku.
 • V případě nezletilého klienta vyplní jeho zákonný zástupce Dotazník pro rodiče ke kariérovému poradenství, který předá na počátku skupinového zadání odbornému pracovníkovi. 

V individuální části

 • Probíhá společná konzultace poradenského pracovníka, klienta a příp. jeho zákonného zástupce nad získanými výstupy.
 • Termíny individuálních konzultací se vypisují po dohodě s klientem, možné jsou jak termíny dopolední, tak i odpolední (dle časových možností).

Žádosti o poskytnutí služby kariérového poradenství je možno podávat v termínu od 1. 11. – 30. 11., a to nejlépe telefonicky na čísle +420 495 265 423.

 

Upozornění: SOUČÁSTÍ  TÉTO  PORADENSKÉ  SLUŽBY  NEJSOU  TESTY IQ!!!