• Čekárna


S KÝM SE V PORADNĚ SETKÁŠ

V poradně se setkáš s lidmi, kteří ti mohou pomoci s řadou problémů a obtíží. Pracují zde psychologové, speciální pedagogové, metodik prevence a sociální pracovnice.

Psychologové a speciální pedagogové jsou lidé, kteří se ti budou věnovat téměř po celou dobu tvé návštěvy v poradně. Zjišťují příčinu tvých problémů a spolu s tebou se budou snažit hledat vhodná řešení. Pracují s nejrůznějšími soubory úkolů a úloh, které se ti mnohdy budou zdát velmi zajímavé a možná, že se ti v nich bude mnohdy dařit lépe než ve škole.

Kromě vyšetření ti psycholog a speciální pedagog mohou následně pomoci při řešení tvých obtíží. Společně si proberete, co můžeš sám udělat, aby se ti lépe vedlo jak doma, tak i ve škole. Pokud je třeba, nabídnou ti i pravidelné návštěvy v poradně, příp. se můžeš zúčastnit nejrůznějších programů a kurzů.

Metodik prevence se v poradně zaměřuje především na problémy, které souvisejí s vrstevnickými vztahy. Je možné se na něho obrátit v situacích, kdy ti někdo ve tvé blízkosti ubližuje, kdy se cítíš sám/sama, kdy máš pocit, že ti ostatní nerozumí, že ti chybí kamarádi apod.

Sociální pracovnice je v poradně především pro tvé rodiče. Najdeš ji na recepci hned vedle čekárny, můžeš se na ni obrátit s otázkou či prosbou v době, kdy si budou tví rodiče povídat s psychologem či speciálním pedagogem. Ráda a ochotně ti pomůže.