• Čekárna


CO TĚ V PORADNĚ ČEKÁ

Pokud přicházíš do poradny na vyšetření, čeká tě časově náročná práce, která může trvat až 3 hodiny. Určitě dostaneš přestávku na odpočinek, je dobré, abys měl/a s sebou pití a malou svačinu.

Budeme rádi, když s sebou vezmeš svoje  školní sešity, čtenářské deníky, výkresy nebo další práce, které bys nám chtěl/a ukázat.

Při vyšetření budeš pracovat jednak s psychologem, jednak se speciálním pedagogem. Narozdíl od školní práce nebudeš v poradně zkoušený a nedostaneš špatné známky, spíše se budete společně snažit přijít na to, proč se ti nedaří a jak by ses mohl zlepšit. 

  • S psychologem budeš například kreslit či obkreslovat nejrůznější obrázky, porovnávat velikosti předmětů, řadit obrázky, skládat obrazce dle předlohy a řešit další úkoly díky kterým zjistíte, v čem se ti daří více a v čem naopak méně. Budeš řešit úkoly zaměřené na pozornost, logické uvažování či schopnost zpracovávat různé informace a řešit prolémy.
  • Se speciálním pedagogem budeš - obdobně jako ve škole - číst, psát a počítat, v některých dalších zkouškách budete zjišťovat, jak se ti při práci daří využívat schopností sluchového, zrakového a prostorového vnímání. 

Kromě vyšetření ti psycholog a speciální pedagog mohou následně pomoci při řešení tvých obtíží. Společně si proberete, co můžeš sám udělat, aby se ti lépe vedlo jak doma, tak i ve škole. Pokud je třeba, nabídnou ti i pravidelné návštěvy v poradně, příp. se můžeš zúčastnit nejrůznějších programů a kurzů.