• Čekárna


NABÍDKA PORADNY PRO PEDAGOGY ZŠ

Každá škola má určen tým psycholog - speciální pedagog, který plní veškeré pracovní úkoly spadající do kompetence poradny a vztahující se k dané škole:

 • vyšetření žáků školy,
 • kozultace s pedagogy k jednotlivým žádostem, hledání možností zlepšení problémů ještě před realizací vyšetření,
 • konzultace s pedagogy k jednotlivým vyšetřením a navrhovaným opatřením,
 • pomoc s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů,
 • vyhodnocování realizovaných opatření, vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů,
 • pozorování žáků v běžných hodinách,
 • účast na společnch schůzkách s rodiči, 
 • besedy a přednášky pro učitele, konzultace s reedukačními pedagogy aj.

Na poradně je k dispozici metodik - didaktik, který v případě potřeby pomáhá při řešení situací vyžadujících aplikaci náročnějších podpůrných opatření ve vzdělávání.

Odborní pracovníci poradny jsou v kontaktu s pedagogickými pracovníky školy buď telefonicky, nebo osobně v rámci návštěvy školy, příp. v rámci schůzky v prostorách poradny. V poslední době pracoviště Hradec Králové rozšířilo nabídku a v některých školách realizuje pravidelné konzultační dny.

   

Nabídka vzdělávání

 • setkání výchovných poradců s odborným programem,
 • pravidelná setkání školních petodiků prevence,
 • akreditované vzdělávací programy týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.