• Čekárna

 

NABÍDKA PORADNY PRO PEDAGOGY SŠ

Pedagogům střední školy nabízíme

  • konzultace týkající se problematiky speciálních vzdělávacích potřeb studentů,
  • konzultace ke zpracování idividuálních vzdělávacích plánů a jejich pravidelné vyhodnocování,
  • vyhodnocování realizovaných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamí.

Přiznané uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky

O přiznané uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky žádají studenti, kteří v průběhu studia uplatňují z důvodu svých speciálních vzdělávacích potřeb úpravy ve vzdělávání. V naprosté většině případů se jedná o studenty, kteří uplatňovali podpůrná opatření již v rámci základního vzdělávání a již od té doby jsou klienty školského poradenského zařízení.

Pokud se jedná o studenta, který v rámci základního vzdělávání podpůrná opatření neuplatňoval, ale v rámci středního vzdělávání se u něho projevují nápadné obtíže, je třeba mu co nejdříve návštěvu v poradně doporučit. Cílem poradenské služby je obtíže posoudit a v případě potřeby nastavit vhodná opatření již v průběhu studia, nikoli až v jeho závěru.

V případě, že student následně žádá o vyšetření v poradně, prosíme pedagogy o poskytnutí informací o jeho dosavadním studiu. Pro tyto účely lze využít dotazníky Sdělení SŠ o studentovi či Sdělení SŠ pro účely PUP MZ.   

 

Nabídka vzdělávání

  • pravidelné podzimní setkání výchovných poradců s odborným programem,
  • pravidelná setkání školních petodiků prevence,
  • akreditované vzdělávací programy týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.