• Čekárna


SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY STUDENTŮ

Žákům, kteří jsou dlouhodobými klienty poradny z důvodů speciálních vzdělávacích potřeb a kterým byla v průběhu základního vzdělávání poskytována podpůrná opatření, je v průběhu 9.ročníku realizováno výstupní komplexní vyšetření, z něhož je v případě potřeby vypracováno doporučení pro úpravu podmínek přijímání ke střednímu vzdělávání. Následně - po zahájení středního vzdělávání (nejlépe hned na počátku 1. ročníku) - mají možnost obrátit se na poradnu se žádostí o vystavení doporučení k poskytování podpůrných opatření po dobu středního vzdělávání. 

Doporučení má většinou platnost po celou dobu středního vzdělávání, v případě potřeby je možné kdykoli požádat o kontrolní vyšetření. Pokud chce student požádat o přiznané uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky je třeba dodržet pravidla uvedená v článku Přiznané uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. Za obdobných podmínek je možné vydat i doporučení pro konání závěrečných zkoušek ve středních odborných učilištích.

O odborné vyšetření v poradně mohou samozřejmě požádat i studenti, kteří doposud v péči poradny nikdy nebyli a mají obtíže se zvládáním nároků vybraného oboru středního vzdělávání. Důležité je řešit problém včas, nejlépe ve spolupráci s pedagogy školy. V žádném případě nedoporučujeme odkládat objednání do poradny na poslední ročník vzdělávání, tj. na dobu těsně před maturitní/závěrečnou zkouškou.