• Čekárna

 

 


NÁŠ TÝM

PhDr. Kristýna Červená

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
psycholog, vedoucí pracoviště
 
Vzdělání:
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity Opava
studijní program Knihovnictví a Česká filologie
 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
studijní program Psychologie
 
Další oborové vzdělání:
Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I
Kurzy Typologie osobnosti MBTI
Výcvik v edukativní rodičovské terapii
Kurzy z oblasti prevence rizikového chování
 
 

Mgr. Stanislava Bydžovská

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
psycholog
 

Vzdělání:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
studijní program Psychologie

Další oborové vzdělání:
Systematický kurz arteterapie
Výcvikový program v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka dle C. R. Rogerse
Systematický kurz v artefiletice a arteterapiitupu v poradenství   

 

Mgr. Věra Čermáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
psycholog
 

Vzdělání:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
studijní program Psychologie

Další oborové vzdělání:
Kurzy Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I a FIE-Basic
Kurzy Typologie osobnosti MBTI
Vycviky adlerovského přístupu v poradenství   

 

Lucie Geldoňová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 sociální pracovice
 
Vzdělání:                                           
SOŠ sociálně právní Pardubice - obor Sociálně právní činnost
MAVO Praha - Doplňující kurz pro sociální pracovníky 
 
Další oborové vzdělání: 
Komunikační dovednosti v praxi
Krizová intervence
 
 
 
 

Mgr. Kateřina Hubková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
speciální pedagog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Hana Kopistová

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

speciální pedagog

 

Vzdělání:

Univerzita Hradec Králové

studijní program Sociální práce (Bc.)

studijní program Speciální pedagogika (Mgr.)

 

Další oborové vzdělání:

Mentorský kurz

Kurz logopedické intervence

SPU a jejich náprava (možnosti a metody reedukační péče)

Deficity dílčích funkcí B. Sindelar

Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I

 

 

 

Mgr. Ilona Krejčová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
psycholog
 
Vzdělání:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
studijní program Psychologie
 
Další oborové vzdělání:
Kurz pro rozvoj pozornosti KUPOZ
Kurz Neurovývojové terapie a stimulace
Kurz Deficity dílčích funkcí B. Sindelar
Kurzy Typologie osobnosti MBTI
Výcviky adlerovského přístupu v poradenství
 
 

Mgr. Adriana Kudrnová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
psycholog
 
Vzdělání:                                           
Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
studijní program Psychologie
 
Další oborové vzdělání:                
Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I a FIE-Basic
Kurz pro rozvoj pozornosti KUPOZ
Krizová intervence tváří v tvář
Kurzy Typologie osobnosti MBTI
Kurz Deficity dílčích funkcí B. Sindelar
Kurz Neurovývojové terapie a stimulace
 

 

Mgr. et Bc. Jitka Musilová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
psycholog, metodik prevence
 
Vzdělání:
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno
obor Sociální práce (Bc.)
obor Psychologie (Mgr.)
 
Další oborové vzdělání:
Specializační studium pro školní metodiky prevence
Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I a FIE-Basic
Kurzy Typologie osobnosti MBTI
Výcviky adlerovského přístupu v poradenství
Základní kurz facilitace
Motivační rozhovory
Prevence šikanování ve školách 
Svalová progresivní relaxace
 
 
 

PhDr. Jindřiška Nohejlová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
speciální pedagog
 
Vzdělání:                                           
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
studijní program Speciální pedagogika

Další oborové vzdělání:               
Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I
Kurz Deficity dílčích funkcí B. Sindelar
Kurz pro rozvoj osobnosti KUPOZ
Program k odstranění grafomotorických obtíží a percepčně-motorický nácvik
Kurz psychorelaxačních technik

 

PhDr. Zdeňka Nováková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
psycholog
 
Vzdělání:
Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
studijní program Psychologie
 
Další oborové vzdělání
Psychoterapeutický výcvik Psychoanalytická párová a rodinná terapie
Sebezkušenostní  seminář Pesso Boyden System Psychomotor
Kurz Neurovývojové terapie a stimulace
Kurzy Typologie osobnosti MBTI
 
 

Mgr.  Daniela Poledňáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
speciální pedagog
 
Vzdělání:                                         
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha
studijní program Speciální pedagogika
 
Další oborové vzdělání:            
Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I a FIE-Basic
Kurz Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a ml. školního věku
Program k odstranění grafomotorických obtíží a percepčně-motorický nácvik
Kurz Neurovývojové terapie a stimulace
Kurz Deficity dílčích funkcí B. Sindelar

      
 

Mgr.  Zuzana Průchová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
speciální pedagog
 
Vzdělání:                                         
Univerzita Hradec Králové 
studijní program Speciální pedagogika - logopedie
 
 
Další oborové vzdělání:            
Diagnostika struktury matematických dovedností (DISMAS) 
Kurzy Typologie osobnosti MBTI
 
 

Mgr.  Veronika Smrkalová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
speciální pedagog
 
Vzdělání:                                         
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
studijní program Speciální pedagogika
 
Další oborové vzdělání:            
Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I a FIE-Basic
Kurz Deficity dílčích fukcí B. Sindelar
Kurz Neurovývojové terapie a stimulace
Kurz jazykových schopností podle D. P. Elkonina
Kurzy Typologie osobnosti MBTI
 
 
 

Mgr. Terezie Špeldová

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
psycholog

 

Vzdělání:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
studijní program Psychologie

 

Další oborové vzdělání:
Kurz krizové intervence

Kurz Typologie osobnosti MBTI

Výcviky adlerovského přístupu v poradenství

Deficity dílčích funkcí B. Sindelar

 

 

Mgr.  Eva Šišovičová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
speciální pedagog, tč na rodičovské dovolené
 
Vzdělání:                                          
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno 
studijní program Speciální pedagogika
 
Další oborové vzdělání:            
Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I
Kurz Dynamické vyšetření
Kurz Deficity dílčích funkcí B. Sindelar      
Trénink jazykových schopností podle D. P. Elkonina

 

Mgr. Monika Štemberková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
sociální pracovice
 
Vzdělání:                                         
Pedagogická falkulta Univerzity Palackého Olomouc
studijní program Speciální pedagogika                                  
 
Další oborové vzdělání:             
Kurz Deficity dílčích funkcí B. Sindelar
Kurz pro rozvoj pozornosti
Krizová intervence
Komunikační dovednosti v praxi
 
 

Mgr. Lucie Vaisová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
psycholog
 
Vzdělání:                                         
Filozofická falkulta Univerzity Palackého Olomouc
studijní program Psychologie
 
Další oborové vzdělání:            
Kurz kompletní krizové intervence
Kurzy Typologie osobnosti MBTI
 
 

Mgr. Vendula Vejvodová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
psycholog, tč. na rodičovské dovolené
 
Vzdělání:                                         
Filozofická falkulta Univerzity Palackého Olomouc
studijní program Psychologie
 
Další oborové vzdělání:            
Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I
Kurzy Typologie osobnosti MBTI
 
 
 

Mgr. Martina Zeinerová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
speciální pedagog, tč. na rodičovské dovolené
 
Vzdělání:
Univerzita Hradec Králové 
studijní program Speciální pedagogika
 
Další oborové vzdělání:
Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování FIE-I a FIE-Basic
Kurz Deficity dílčích funkcí B. Sindelar
Trénink jazykových schopností podle D. P. Elkonina
Kurz Neurovývojové terapie a stimulace