Pedagogicko-psychologická poradna - pracoviště: PPP Hradec Králové | PPP Jičín  |  PPP Náchod  | PPP Rychnov nad Kněžnou   | PPP Trutnov
Speciálně pedagogické centrum - pracoviště: SPC Jičín  | SPC Rychnov nad Kněžnou 

 

Pokyny pro návštěvníky a klienty pracoviště 

1. Na pracoviště mají povolen vstup pouze osoby zdravé, které nejeví známky akutního onemocnění, v posledních 14 dnech nepřišly do styku s osobami s infekčním onemocněním či osobami podezřelými z nákazy, a okresní hygienik ani ošetřující lékař jim nenařídil karanténní opatření.

Tuto skutečnost musí potvrdit zletilí klienti, v případě nezletilých klientů jejich rodiče, podpisem Prohlášení o bezinfekčnosti.

 
 
2. Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat a dodržovat bezpečnostní pokyny zveřejněné ve společných prostorách, zejména
při vstupu na pracoviště provést důkladnou dezinfekci rukou,
 
 • dodržovat bezpečný odstup od ostatních osob (min. 1,5 - 2 metry),
 • po celou dobu návštěvy v čekárně a společných prostorách chránit obličej rouškou či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest (uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (viz www.mzcr.cz),
 • použití roušky či jiného ochranného prostředku v průběhu vyšetření je na dohodě mezi klientem a odborným pracovníkem,
 • případně použité jednorázové ochranné prostředky (rukavice, roušky) odhazovat do uzavíratelného bezdotykového odpadkového koše, který je pro tyto účely umístěn u vstupu na pracoviště,
 • v případě, že používají látkovou roušku, mít s sebou sáček na uložení použité roušky.

3. Objednaní klienti

 • Dodržujte přesně stanovený čas objednání a na pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu. Delší pobyt v čekárnách se nedoporučuje.
 • Omezte na minimum počet doprovázejících osob a přicházejte v co nejmenším počtu (u nezletilých klientů optimálně dítě + 1 rodič).
Pokud se rozhodnete čekat v čekárně:
 • Udržujte odstup alespoň 1,5 – 2 metry od ostatních čekajících. Neplatí pro ty, kteří přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
 • Omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny, malé děti (batolata) držte pokud možno na rukou.
 • Pro případ potřeby mějte vždy po ruce dezinfekční alkoholový prostředek a náhradní roušku.
 • V současné situaci je vybavení čekárny omezeno na nezbytné minimum, k dispozici nejsou hračky ani časopisy.

Stanovená hygienická pravidla jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci pracoviště. Opakované nedodržování pravidel je – po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby odpovědným pracovníkem pracoviště - důvodem k okamžitému ukončení poskytování poradenské služby.

Upozornění:

Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. V průběhu poskytování poradenské služby, na základě dohody s klientem, používají ochranné obličejové štíty, které mají k dispozici i pro nezletilé klienty. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Adresy jednotlivých pracovišť:

Hradec Králové PPP
www.ppphk.cz
Jičín PPP a SPC
www.pppjicin.cz   | www.spcjicin.cz
Trutnov PPP
www.ppptrutnov.cz
Rychnov nad Kněžnou PPP s SPC
www.ppprychnov.cz | www.spcrychnov.cz
Náchod PPP
www.pppnachod.cz
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové, 500 02 Fortna 39,
JIČÍN, 506 01
Horská 5
Trutnov, 541 01
Javornická 1501
Rychnov n. Kn., 516 01
Smiřických 1237, 3.patro
Náchod 547 01, 
Tel.: 495 265 423
Email: info@ppphk.cz
Tel.: 493 533 505
E-mail: info@pppjicin.cz
Tel.: 499 813 080, 605 448 327
E–mail: info@ppptrutnov.cz
Tel.: 494 535 476; 775 235 476
E-mail:  info@ppprychnov.cz
Tel.: 491 426 036, 777 868 411
E-mail:  info@pppnachod.cz